Thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Hội nghị thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Hội nghị thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tuấn/Bộ Nội vụ
Lên top