Thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TPHCM

Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Ảnh: Quang Phúc
Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Ảnh: Quang Phúc
Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Ảnh: Quang Phúc
Lên top