Thảm án rúng động Lào Cai: Trắng đêm theo dấu vết hung thủ