Thái Nguyên: Phát hiện thi thể 2 mẹ con đuối nước trên sông Công