Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Nguyên: Cột điện bất ngờ bốc cháy như pháo hoa trong đêm