Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Bình: Nổ nồi hơi, 15 người thương vong