Thái Bình lên tiếng về việc bổ nhiệm, điều động Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình
Lên top