Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thạch nhũ trong hang động vịnh Hạ Long bị “hạ sát”: “Có, nhưng chỉ diễn ra trước đây”.