Tết Trồng cây 2018: Bắc Ninh trồng thêm 6 vạn cây xanh

Ủy viên Bộ Chính trị - Thành viên Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương  Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị - Thành viên Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị - Thành viên Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Trần Vương
Lên top