Tết Tân Sửu, nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa do ảnh hưởng COVID-19

Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO
Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO
Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO
Lên top