Tết Độc lập, người dân Bạc Liêu nhớ Bác Hồ

Người dân Bạc Liêu trước bàn thờ Bác Hồ ngày giỗ Bác (ảnh Nhật Hồ)
Người dân Bạc Liêu trước bàn thờ Bác Hồ ngày giỗ Bác (ảnh Nhật Hồ)
Người dân Bạc Liêu trước bàn thờ Bác Hồ ngày giỗ Bác (ảnh Nhật Hồ)
Lên top