Tây Ninh: Tặng đồ dùng học tập cho học sinh Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn