Tây Ninh: Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh
Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh
Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh
Lên top