Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tây Ninh: Mưa gây ngập 5 ngày tại xã Biên Giới huyện Châu Thành