Tàu hỏng máy, bị tràn nước, 3 thuyền viên gặp nạn trên biển