Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu hỏng máy, 18 thuyền viên bị thả trôi trên biển