Tàu hộ vệ AKEBONO của Nhật Bản thăm xã giao TP.Hải Phòng

Tàu hộ vệ AKEBONO thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tàu hộ vệ AKEBONO thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tàu hộ vệ AKEBONO thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao thành phố Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top