Bình Thuận:

Tàu đánh cá nghi của Trung Quốc trôi dạt do bão