Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu chở thi thể các chiến sĩ máy bay Casa 212 về đến đất liền