Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển