Tàu cá Quảng Nam bị cướp phá: Hội nghề cá phản đối hành động vô nhân đạo của lực lượng Trung Quốc