Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị nhóm thanh niên hành hung, cướp tài sản