Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu bị phá nước, một thuyền viên trôi dạt 3 ngày trên biển