Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu bị chìm do va phải đá ngầm, 17 ngư dân thoát nạn