Tập trung ứng phó bão số 8 và cứu trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lũ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: T.T
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: T.T
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm vùng lũ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: T.T
Lên top