Tập trung điều tra 5 vụ án lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Lên top