Tập huấn trực tuyến quân y toàn quân phòng, chống lây chéo phòng COVID

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Lên top