Vụ bồi thường cho 12 doanh nghiệp tại dự án cảng Kê Gà (Bình Thuận):

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục... cà kê