Tập đoàn FLC đề xuất lấy trụ sở Thành ủy, UBND TP.Hạ Long xây tháp đôi