Táo tợn xông vào nhà văn hóa phường cướp tiền

Đối tượng Đặng Văn Sử tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.
Đối tượng Đặng Văn Sử tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.