Tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP
Lên top