Tạo thêm xung lực đưa quan hệ Việt Nam - Cuba lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.
Lên top