Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Dương Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Dương Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Dương Giang
Lên top