bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025:

Tạo đột phá để TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn

Quy hoạch dự kiến TP.Thủ Đức. Nguồn: TPHCM
Quy hoạch dự kiến TP.Thủ Đức. Nguồn: TPHCM
Quy hoạch dự kiến TP.Thủ Đức. Nguồn: TPHCM
Lên top