Tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho người Việt Nam ở nước ngoài

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP
Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP
Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP
Lên top