Tạo điều kiện cho sinh viên khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Ảnh: PV
Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Ảnh: PV
Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top