Tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận nguồn vaccine COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Đình Nam
Lên top