Tạo dấu ấn của Việt Nam tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập Quốc tế và UNESCO do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ảnh: Thảo Anh
Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập Quốc tế và UNESCO do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ảnh: Thảo Anh
Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập Quốc tế và UNESCO do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ảnh: Thảo Anh
Lên top