Tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật hòa nhập

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự lễ kỉ niệm. Ảnh PV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự lễ kỉ niệm. Ảnh PV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự lễ kỉ niệm. Ảnh PV.
Lên top