Tạo cơ chế, chính sách, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Ông Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai - là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T.Công
Ông Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai - là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T.Công
Ông Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai - là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T.Công
Lên top