Bến Tre:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Bến Tre. Ảnh: VGP
Chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Bến Tre. Ảnh: VGP
Chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Bến Tre. Ảnh: VGP
Lên top