Tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Lên top