Tăng tuổi nghỉ hưu: Giữ chức không quá 2 nhiệm kỳ để tránh giữ "ghế"

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top