THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Tăng trưởng kinh tế là đua marathon chứ không phải chạy nước rút

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: ĐỨC THÀNH