kích thích kinh tế từ đầu tư công

Tăng tốc giải ngân, chặn đà suy giảm

Nhiều dự án giao thông hoàn thành chậm tiến độ do chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa
Nhiều dự án giao thông hoàn thành chậm tiến độ do chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa
Nhiều dự án giao thông hoàn thành chậm tiến độ do chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa
Lên top