Tặng quà cho người có công với Cách mạng ở Quảng Nam

Bà Trương Thị Mai tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bà Trương Thị Mai tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bà Trương Thị Mai tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top