Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức tại Huế và Quốc Oai (Hà Nội)

Các lực lượng thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Các lực lượng thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Các lực lượng thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Lên top