TP.Hồ Chí Minh lập đề án không tổ chức HĐND cấp quận, phường:

Tăng cường tính giám sát và trách nhiệm của cấp thành phố

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TPHCM. Thời gian tới, vai trò của HĐND TPHCM sẽ được nâng cao hơn nếu không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Ảnh: PV
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TPHCM. Thời gian tới, vai trò của HĐND TPHCM sẽ được nâng cao hơn nếu không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Ảnh: PV
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TPHCM. Thời gian tới, vai trò của HĐND TPHCM sẽ được nâng cao hơn nếu không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Ảnh: PV
Lên top