Tăng cường thanh tra kịp thời phát hiện sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh VGP
Lên top