Tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Xamdec Say Chhum - Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - tiếp đồng chí Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN
Xamdec Say Chhum - Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - tiếp đồng chí Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN
Xamdec Say Chhum - Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - tiếp đồng chí Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN
Lên top